Konstrukční řešení


Pro tažení je z dětského kola demontováno přední kolo. Na místo středové osy je pak upnuta dolní část tažné tyče. Horní část tyče je následně nasazena do objímky hlavové trubky.

Horní objímka
Tyč je připojena objímkou k hlavové trubce a upnuta rychloupínákem. Polohu objímky lze na tyči nastavit podle velikosti kola
Dolní objímka
Upevnění rychloupínákem k ose vidlice

Takto upevněná tyč s kolem se zapojí do objímky sedlovky připevněné ke kolu rodičů. Výhodou tohoto řešení je stabilní spojení kola s tyčí, bez nežádoucího samovolného naklánění dítěte s kolem do stran během jízdy. Druhou výhodou je, že dítě jede na kole v přirozené vodorovné poloze a není zakloněno jako při nadzvednutí předního kola. Nevýhodou je samozřejmě absence předního kola a tedy nemožnost odpojit dítě během výletu, aby jelo samo.

Zapojení tyče Single

Hlavní výhodou tohoto řešení je ale možnost paralelního zapojení dvou kol současně. Provede se pomocí příčných vzpěr s klouby, které určují polohu obou tažených kol během jízdy. Zároveň jim však umožňují nezávislý pohyb při naklápění v zatáčkách nebo přejezdech nerovností. Obě kola tak jedou vedle sebe, ale navzájem se neovlivňují.

Naklopení
Kola se mohou nezávisle naklápět
Zvedání
Kola jsou nezávislá při přejezdu nerovností. Zde pro ilustraci jedno kolo zednuto na schod.

Výsledkem je pak "trojkolo" s lepšími jízdními vlastnostmi než má vozík.

DOMADO Gemini - nový pohled na cyklovýlet s dvojčaty
Gemini